Mundësi Globale për FranchisingWe welcome your interest in our franchising opportunities.  Please note that we do not franchise our brands in Canada or the United States.

Për informacion mbi mundësitë globale të franchising-ut, me përjashtim të Shteteve të Bashkuara dhe Kanadas, ju lutemi kontaktoni në vijim:

Peter A. Smith
Vice President of Global Franchising
globalfranchising@ehi.com