Detajet e Vendndodhjes për Barcelona Poble Nou

Hours & Services
14 July 2024
Monday 8:00 - 19:00
Tuesday 8:00 - 19:00
Wednesday 8:00 - 19:00
Thursday 8:00 - 19:00
Friday 8:00 - 19:00
Saturday 8:00 - 13:00
Sunday 8:00 - 13:00

Shërbime

Shërbimi i Marrjes E disponueshme
Kthimet pas orarit të punës E disponueshme

Politikat e marrjes me qira

Additional Driver

The price per additional driver is 14.00 EUR per day, with a 10-day maximum of 140.00 EUR.

Udhëzimet nga terminali

Në dispozicion

Eksploro vendndodhjet në afërsi