Detajet e Vendndodhjes për Madrid Rivas

Hours & Services
20 May 2024
Monday 9:00;16:00 - 13:00;19:00
Tuesday 9:00;16:00 - 13:00;19:00
Wednesday 9:00;16:00 - 13:00;19:00
Thursday 9:00;16:00 - 13:00;19:00
Friday 9:00;16:00 - 13:00;19:00
Saturday 10:30 - 13:00
Sunday 9:00;16:00

Shërbime

Shërbimi i Marrjes E disponueshme
Kthimet pas orarit të punës E disponueshme

Politikat e marrjes me qira

Additional Driver

The price per additional driver is 14.00 EUR per day, with a 10-day maximum of 140.00 EUR.

Udhëzimet nga terminali

Në dispozicion

Eksploro vendndodhjet në afërsi