Detajet e Vendndodhjes për Chitose Airport

Hours & Services
13 July 2024
Monday 7:00 - 21:00
Tuesday 7:00 - 21:00
Wednesday 7:00 - 21:00
Thursday 7:00 - 21:00
Friday 7:00 - 21:00
Saturday 7:00 - 21:00
Sunday 7:00 - 21:00

Shërbime

Shërbimi i Marrjes E padisponueshme
Kthimet pas orarit të punës E padisponueshme

Udhëzimet nga terminali

Në dispozicion